dinsdag 14 december 2010

De Reulver Enschede Zuid en Werkbeleving 21e eeuw


In 2005 toen ik nog werkte als stadsdeelmanager in Enschede, speelde de revitalisatie van het binnenstedelijk bedrijventerrein De Reulver. In een sessie met de stakeholders vroegen we hoe bedrijvigheid er in de nabije toekomst uit zou moeten zien. Voor het schildersbedrijf dat op De Reulver gevestigd was, ging het om aspecten als toegankelijkheid, netheid en veiligheid. De ruimtevraag van het schildersbedrijf was al bediend, met een mooi kavel met eigen kantoor en opslag.

Ik herinner mij ook de inbreng van een aantal schilders die zzp-ers waren, en niet gevestigd op De Reulver. Zij werkten vanuit huis met busje voor de deur, opslag in een garagebox, administratie online en acquisitie en opdrachten in netwerkverband. Voor hen kon het bedrijventerrein belangrijk zijn om ruimte te bieden voor hun opslag en als plek om klanten en andere netwerkpartners te ontmoeten. Maar zeker niet om daar kantoor te houden.

Het verschil in ruimtevraag tussen het meer traditionele schildersbedrijf en de zzp-er die schilder is kun je interpreteren als een verschil in fase van bedrijvigheid en ondernemerschap. Bijvoorbeeld door te stellen dat een startende ondernemer vaak vanuit huis begint, daarna doorgroeit maar nog geen eigen pand kan bekostigen, om vervolgens te eindigen met een eigen kantoor en loods op een bedrijventerrein als De Reulver. De schilder zzp-ers zijn dan nog niet economisch volgroeid, iets dat toen ook zo beoordeeld werd door Economische Zaken binnen de gemeente.

Het bijzondere is wel dat tijdens de sessie in 2005 de aanwezige zzp-ers aangaven niet perse een eigen bedrijfsruimte nodig te hebben. Die opslag van materialen zou handig zijn, mits goed toegankelijk. Maar wat zij veel meer nodig hadden was een economische ontmoetingsplaats. Als het even kon ook in combinatie met een postservice en kinderopvang trouwens. En met internetverbinding natuurlijk. Dat ontmoeten kon overigens ook prima op een andere plek in de wijk, maar het had wel iets om onder andere ondernemers te zijn.

De Reulver was in de loop der jaren ook van karakter veranderd. Naast de garagebedrijven, transportbedrijven en kleine industrie was er verschillende andersoortige bedrijvigheid geland, waaronder het Sport en Eventcentrum De Twentehallen. Maar ook scholen, gymzalen en zelf een zwem- en saunacombinatie. Ontwikkelingen waar mijn EZ-collega's niet veel mee hadden.

Binnen hun stedelijk economisch programma was het bedrijventerrein vooral geschikt voor echte economische activiteiten, ook om de verdringing uit andere delen van de stad op te vangen. De Reulver is dan ook een mooi voorbeeld van tegengestelde bewegingen, enerzijds de overloop uit de wijken en buurten, anderzijds de overloop uit andere economische gebieden in de stad en regio.

Maar terugkijkend op 2005 speelde toen al een andere beweging, namelijk rond de vraag hoe werkers willen werken en hoe hun wensen en behoeften aan werklocaties (hun ruimtevraag) dan bediend kan worden. En wat dat betekent voor de inrichting van stedelijke gebieden. Nu in 2010 is deze vraag veel herkenbaarder en de moeite waard om verder te verdiepen. Niet alleen voor De Reulver Enschede Zuid, maar voor heel Nederland.

Werkbeleving 21 eeuw is de naam van het landelijk multi-client onderzoek dat de SmartAgent Compagnie, Beaumont Communicatie & Management en ikzelf in januari 2011 gaan starten. Doel van het onderzoek is om te achterhalen welke type werkers er nu precies in het land zijn, wat hun werkstijlen zijn, en welke werkconcepten zij prefereren. De resultaten worden vervolgens naast een aantal bekende werkmilieus gelegd om te zien hoe deze matchen danwel verbeterd kunnen worden.

Steden en regio's hebben veel belang bij inzichten in de ontwikkelingen van de brede economisch-maatschappelijke beweging van het werken en de werkers. Steden zijn tenslotte de economische motors van Nederland. Op beleidsniveau en in de uitvoeringspraktijk van alledag wordt hard gewerkt om de economische mogelijkheden te versterken. Kennis van de werkstijlen en werkconcepten in de eigen stad of regio biedt dan een goed fundament voor het economisch-ruimtelijk beleid.

Op 12 en 26 januari 2011 van 10.00 tot 12.00 uur houden we twee informatiebijeenkomsten over het landelijk onderzoek Werkbeleving 21e eeuw. De locatie is het kantoor van de SmartAgent Compagnie in Amersfoort. Steden en regio's die aan het onderzoek willen meedoen zijn van harte uitgenodigd hiervoor!