woensdag 10 oktober 2012

Kracht in krimpgebieden als hink stap sprong

Maandag 8 oktober mocht ik proeven aan de kracht in Nederland. De Caballero Fabriek in Den Haag was de tijdelijke ontmoetingsplaats voor heel veel mensen en hun burgerinitiatieven, aangevuld door diverse experts en organisaties die graag bij burgerinitiatieven willen helpen. Wat een enthousiasme en energie spatte er vanaf! Oude burgerparticipatie, ofwel beleidsparticipatie, is helemaal uit, het is nieuwe burgerparticipatie met de kracht van mensen zelf en dan daarbij aansluiten als overheid of maatschappelijke organisatie - dat is de uitdaging voor de komende jaren.

Werkwinkel
Samen met Koos Mirck van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen heb ik de workshop Kracht in Krimpgebieden georganiseerd. Een workshop geven tijdens een evenement als Kracht in Nederland is niet makkelijk, want er zijn zoveel mooie voorbeelden te zien die om een "ik ook" reactie vragen. We kozen daarom voor inspireren door zelf aan de slag te gaan. Zelf doen past ook veel beter bij kracht in Nederland. En eerlijk gezegd, waar groepen mensen bij elkaar komen kan veel meer gebruik gemaakt worden van hun denkvermogen en creativiteit, en het is nog leuk ook.

Hink stap sprong
We gaan met het thema vervoer in krimpgebieden aan de slag. Iedere deelnemer schrijft drie belangrijke aspecten op die met vervoer te maken hebben. Het ideale lijstje. De hink komt omdat we allemaal uit onze lijstjes het tweede onderdeel schrappen - wat even wennen is. Het is nooit leuk om afscheid te nemen van iets dat je belangrijk vindt. De stap doen we door in drietallen met onze gemankeerde lijstjes toch een vervoerssysteem op te zetten. Niemand brengt zijn of haar tweede onderdeel in, maar met elkaar maken we wel echte goede en te realiseren concepten voor vervoer in krimpgebieden. En springen gebeurt vanzelf, want als we uiteindelijk elkaar vertellen hoe ons voorstel of idee is, vullen we elkaar aan en maken we slimme verbindingen die resulteren tot echt uitvoerbare cases over vervoer in krimpregio's.

Oogsten
Een greep uit de resultaten. Slimmer gebruik maken van mensen die al reizen in krimpgebieden kan bijvoorbeeld door online een makelplaats van reisplekken zichtbaar te maken, voor iedereen toegankelijk en op in te schrijven of aan te bieden. Maar ook door mee-reisarrangementen, of combinatievervoer, want kun je niet ook inschrijven of aanmelden bij alle auto's, busjes en ander vervoer dat toch al zakelijk door een krimpgebied rijdt? We stellen voor om openbaar vervoer een of twee keer per dag te laten rijden, aan te vullen door handig groepsvervoer, van de borrelbus op avonden en weekenden tot informeel tot aan de voordeur particulier reizen. En kunnen de afstanden ook niet overbrugd worden door elektrische fietsen en scooters? Dan wel iets verzinnen voor de stalling daarvan op centrale plekken in de regio, wat goed gecombineerd kan worden met fietsenwerkplaatsen.

Een echte storm in de hersenen
De hele hink stap sprong heeft 35 minuten geduurd en we kunnen makkelijk al onze prachtige voorstellen verder verfijnen, verbinden en gaan realiseren. Deze blog is bedoeld om iedereen die hier mee aan de slag wil gaan fijn te prikkelen, want we denken dat zo vervoer in krimpgebieden in de toekomst vorm geven veel kansen biedt. Voor maatwerk, voor eigen initiatief, voor anders afstanden afleggen. Dit is wat de deelnemers aan de workshop Kracht in Krimpgebieden graag aanbiedt.